FirstClassNetworking er klar på

At skabe forretning gennem flere referencer

Mere vækst i din forretning

Personlig og faglig sparring og udvikling

Optimal udbytte af din tid og investering

Udvikling af dine netværkskompetencer

At du får en mere strategisk tilgang til dit netværk

Et unikt netværkskoncept

 • Vi udvikler deltagernes netværkskompetencer
 • Vi benytter kun professionelle og certificerede facilitatorer
 • Vi kvalificerer medlemmer gennem ansøgningsprocessen
 • Vi laver individuel forventningsafstemning
 • Vi sætter fokus på nysgerrighed og interesse for hinanden
 • Vi skaber stærke indbyrdes relationer
 • Vi sikrer aktivitet mellem møderne
 • Vi sikrer medlemmernes udbytte
 • Vi har udviklet Netværksudviklingsmodellen til struktureret networking

Dit udbytte hos FirstClassNetworking

 • Bliv effektiv i dit netværks arbejde
 • Få en konkret plan og et årshjul for din kompetenceudvikling
 • Skab resultater med din nye netværksstrategi
 • Få en ny ambassadørgruppe med samme mindset og DNA
 • Stærke personlige relationer 

Som medlem af en af vores grupper får du:

 • Kvalificeret referencegivning
 • Facilitering af certificerede facilitatorer
 • 14 temabaserede møder om året (hver 3. uge)
 • Årshjul med fastlagt program
 • Netværksudviklingsmodellen – fra strategi til evaluering
 • Individuel kvalificering og tydelig forventningsafstemning
 • Mulighed for udvikling af dine netværkskompetencer
 • 1 års e-learninguddannelse i networking inkluderet i prisen
 • Kreativ præsentation af dig og din forretning
 • Fastlagte aktiviteter mellem møderne

Netværk

Meld dig ind i et stærkt professionelt netværk, hvor du både udvikler din forretning og dine egne kompetencer.

Grupper

I alle vores netværksgrupper er du sikret at alle medlemmer er klar til at arbejde frem imod det samme mål.

Netværkspartnere

Som lokal netværkspartner er du omdrejningspunktet for gruppen og medlemmerne.

Kontakt os

Lad os høre fra dig. Spørg om alt inden for networking og vores øvrige ydelser.

Ring til os

+45 20 250 250